Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Кімната

509

Телефон

521-33-40, 63-40

Електронна пошта

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедру започатковано у 2003 як кафедру загальної соцiологiї з метою забезпечення викладання соцiологiї на непрофiльних факультетах унiверситету i розвитку вiдповiдної дисциплiни. З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України Євтух Володимир Борисович.

У червнi 2007 кафедру перейменовано на кафедру соцiальних структур та соцiальних вiдносин. Передумовами змiни профiлю кафедри стала потреба в розвитку одного з провiдних напрямкiв у соцiологiї - вивчення структурних вiдносин та процесiв i забезпечення вiдповiдної фахової пiдготовки на факультетi соцiологiї, який нещодавно був виокремлений з факультету соцiологiї та психологiї. Змiна профiлю кафедри й стала поштовхом до подальшого розвитку її науково-викладацького потенцiалу.

З 2007 кафедру очолює доктор соцiологiчних наук, професор, вiце-Президент Соцiологiчної Асоцiацiї України Куценко Ольга Дмитрiвна.

Кафедра розробляє науковий напрямок, пов'язаний iз вивченням соцiальних структур, стратифiкацiї та процесiв соцiальних змiн. Завдяки науковим i органiзацiйним зусиллям професора В.Б.Євтуха отримала розвиток наукова школа з етносоцiологiї, яка є унiкальною в просторi української соцiологiї. Суттєвим є науковий внесок у дослiдження процесiв структурних трансформацiй та кристалiзацiї соцiальних нерiвностей завдяки зусиллям професора О.Д.Куценко та колективу оновленої кафедри.

Кафедра пiдтримує плiднi науковi стосунки з Iнститутом соцiологiї НАН України (вiддiли соцiальних структур та теорiї i методологiї соцiологiї, м. Київ), Iнститутом соцiологiї Росiйської Академiї Наук (вiддiл дослiджень соцiальних трансформацiй, м. Москва), Iнститутом соцiологiї Угорської Академiї наук (м. Будапешт), Iнститутом Схiдної Європи при Вiльному унiверситетi Берлiна (ФРН).

Файли

Навчальні дисципліни

1 Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
1 Соціологія реклами соціологія
1 Загальна соціологія соціологія
1 Вступ до університетських студій соціологія
1 Соціологія реклами соціологія
1 Загальна соціологія соціологія
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
1 Соціологія культури та дозвілля соціологія
1 Соціологічний вимір громадянського суспільства соціологія
2 Основи соціального менеджменту соціологія
2 Соціологія споживання соціологія
2 Соціологія праці та зайнятості соціологія
2 Основи соціального менеджменту соціологія
2 Соціологія сім'ї та особистості соціологія
3 Соціально-політична стратифікація соціологія
3 Порівняльна соціологія Європи соціологія
3 Соціальна структура суспільства соціологія
3 Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
3 Соціологія етнічних процесів та міграції соціологія
3 Соціальні нерівності в економічній сфері соціологія
3 Соціальна структура суспільства соціологія
3 Соціологія життєвого успіху соціологія
4 Етносоціологія та соціологія релігії соціологія
4 Соціологія вільного часу і стилів життя соціологія
4 Соціологія соціальних змін соціологія
4 Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
4 Соціологія дозвілля соціологія
4 Соціологія вікових груп соціологія
4 Соціальний захист та соціальне залучення соціологія
4 Соціологія конфлікту соціологія
4 Соціологічні основи маркетингу та PR соціологія
4 Соціологія конфлікту соціологія
4 Соціальна мобільність соціологія
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
5 Трансформаційні процеси в Центральній та Східній Європі соціологія
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
5 Соціальна політика та якість життя соціологія
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
5 Європейські студії соціологія
5 Гендер, клас, вік, нація: крос секційний аналіз соціологія
5 Оціночні дослідження в соціології соціологія
5 Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні соціологія
5 Професійна та корпоративна етика соціологія
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
6 Соціальна експертиза та аудит соціологія
6 Соціологія медицини та охорони здоров’я соціологія
6 Actual Problems of Current Sociology соціологія
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
6 Соціологія посередництва та регулювання конфліктів соціологія
6 Gender expertise and gender audit соціологія
6 Соціологія релігії Z соціологія
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг соціологія
6 Соціологія спорту соціологія
6 Sociology of gender соціологія
6 Сучасні теорії політики і влади соціологія
6 Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (Gendered life course and life success) соціологія
6 Соціальні технології в рекламі соціологія
6 Менеджмент соціальної сфери соціологія
6 Моделі соціально-культурної політики соціологія
6 Соціальні технології в соціальній політиці соціологія
6 Соціологічне оцінювання політичного режиму соціологія
6 Соціологія релігійних та міграційних процесів соціологія
6 Соціально-культурне прогнозування соціологія
6 Соціальні технології в громадському секторі соціологія
6 Соціальні технології маркетингу соціологія
6 Соціальне управління людськими ресурсами соціологія
6 Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості соціологія
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
6 Соціологія безперервної освіти соціологія
6 Соціологія вільного часу і дозвілля Z соціологія
6 Соціологія політичного маркетингу соціологія
6 Gendered education соціологія
6 Соціальні технології в політиці соціологія
6 Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
6 Соціологія гендеру соціологія
6 Соціальні технології в бізнесі соціологія
7 Соціальні структури, стратифікація та мобільність (магістерський дослідницький семінар) соціологія
1 Українське суспільство у соціологічних вимірах економіка
1 Соціологія прикладна статистика (економіка)
1 Порівняльні дослідження європейських суспільств міжнародна економіка, економічна кібернетика
1 Соціологія військова економіка
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства журналістика
2 Соціологія картографія
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства соціальна журналістика
2 Соціологія соціальна робота
2 Соціальна структура та нерівності в суспільстві соціальна журналістика
2 Соціологія фінанси та кредит
3 Повсякденність та стилі життя журналістика
3 Соціологія економічних відносин журналістика
3 Соціологія психології
3 Соціально-політичні студії класична філологія
3 Соціологія політики журналістика
3 Соціологія географія (заочно)
3 Соціологія статистика
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення соціальна журналістика
4 Соціологія радіофізика
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення журналістика
4 Соціологічні показники суспільного розвитку журналістика
4 Соціологія геоінформаційні системи
4 Соціологія комп'ютерна інженерія
5 Економічна соціологія фінанси та кредит