Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Кімната

509

Телефон

521-33-40, 63-40

Електронна пошта

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедру започатковано у 2003 як кафедру загальної соцiологiї з метою забезпечення викладання соцiологiї на непрофiльних факультетах унiверситету i розвитку вiдповiдної дисциплiни. З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України Євтух Володимир Борисович.

У червнi 2007 кафедру перейменовано на кафедру соцiальних структур та соцiальних вiдносин. Передумовами змiни профiлю кафедри стала потреба в розвитку одного з провiдних напрямкiв у соцiологiї - вивчення структурних вiдносин та процесiв i забезпечення вiдповiдної фахової пiдготовки на факультетi соцiологiї, який нещодавно був виокремлений з факультету соцiологiї та психологiї. Змiна профiлю кафедри й стала поштовхом до подальшого розвитку її науково-викладацького потенцiалу.

З 2007 кафедру очолює доктор соцiологiчних наук, професор, вiце-Президент Соцiологiчної Асоцiацiї України Куценко Ольга Дмитрiвна.

Кафедра розробляє науковий напрямок, пов'язаний iз вивченням соцiальних структур, стратифiкацiї та процесiв соцiальних змiн. Завдяки науковим i органiзацiйним зусиллям професора В.Б.Євтуха отримала розвиток наукова школа з етносоцiологiї, яка є унiкальною в просторi української соцiологiї. Суттєвим є науковий внесок у дослiдження процесiв структурних трансформацiй та кристалiзацiї соцiальних нерiвностей завдяки зусиллям професора О.Д.Куценко та колективу оновленої кафедри.

Кафедра пiдтримує плiднi науковi стосунки з Iнститутом соцiологiї НАН України (вiддiли соцiальних структур та теорiї i методологiї соцiологiї, м. Київ), Iнститутом соцiологiї Росiйської Академiї Наук (вiддiл дослiджень соцiальних трансформацiй, м. Москва), Iнститутом соцiологiї Угорської Академiї наук (м. Будапешт), Iнститутом Схiдної Європи при Вiльному унiверситетi Берлiна (ФРН).

Файли

Навчальні дисципліни

1 Соціологія реклами соціологія
1 Вступ до університетських студій соціологія
1 Загальна соціологія соціологія
1 Соціологія реклами соціологія
1 Загальна соціологія соціологія
1 Соціологічний вимір громадянського суспільства соціологія
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
1 Соціальні проблеми сучасного суспільства соціологія
1 Соціологія культури та дозвілля соціологія
2 Соціологія споживання соціологія
2 Основи соціального менеджменту соціологія
2 Соціологія економіки та маркетингу соціологія
2 Соціологія сім'ї та особистості соціологія
2 Соціологія праці та зайнятості соціологія
2 Основи соціального менеджменту соціологія
3 Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
3 Соціологія етнічних процесів та міграції соціологія
3 Соціальна структура суспільства соціологія
3 Соціальна структура суспільства соціологія
4 Соціологія вільного часу і стилів життя соціологія
4 Оцінювання соціальних програм та проектів соціологія
4 Соціологія дозвілля соціологія
4 Соціологія конфлікту соціологія
4 Соціальний захист та соціальне залучення соціологія
4 Соціологія конфлікту соціологія
4 Соціологічні основи маркетингу та PR соціологія
4 Соціальна мобільність соціологія
4 Соціологія соціальних змін соціологія
4 Соціологія вікових груп соціологія
4 Етносоціологія та соціологія релігії соціологія
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності соціологія
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
5 Трансформаційні процеси в Центральній та Східній Європі соціологія
5 Асистентська практика соціологія
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
5 Професійна та корпоративна етика соціологія
5 Європейські студії соціологія
5 Соціальна політика та якість життя соціологія
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
6 Соціальні технології в громадському секторі соціологія
6 Gendered education соціологія
6 Actual Problems of Current Sociology соціологія
6 Соціальні технології реклами соціологія
6 Gender expertise and gender audit соціологія
6 Соціальні технології маркетингу соціологія
6 Соціологія релігії Z соціологія
6 Sociology of gender соціологія
6 Соціологія вільного часу і дозвілля Z соціологія
6 Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
6 Соціальні технології в політиці соціологія
6 Соціальні технології в бізнесі соціологія
7 Соціальні структури, стратифікація та мобільність (магістерський дослідницький семінар) соціологія
1 Порівняльні дослідження європейських суспільств міжнародна економіка, економічна кібернетика
1 Українське суспільство у соціологічних вимірах економіка
1 Соціологія військова економіка
1 Соціологія прикладна статистика (економіка)
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства соціальна журналістика
2 Соціальна структура та нерівності в суспільстві соціальна журналістика
2 Соціологія соціальна робота
2 Соціологія картографія
2 Соціологія фінанси та кредит
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства журналістика
3 Соціологія психології
3 Соціологія географія (заочно)
3 Соціологія статистика
3 Соціологія політики журналістика
3 Соціологія економічних відносин журналістика
3 Повсякденність та стилі життя журналістика
3 Соціально-політичні студії класична філологія
4 Соціологія радіофізика
4 Соціологічні показники суспільного розвитку журналістика
4 Соціологія геоінформаційні системи
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення соціальна журналістика
4 Соціологія комп'ютерна інженерія
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення журналістика
5 Економічна соціологія фінанси та кредит