Конкурс студентських робіт «Висвітлення гендерних проблем у ЗМІ: толерантність чи моральні паніки?»

КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ
«Висвітлення гендерних проблем у ЗМІ:
толерантність чи моральні паніки?»

Кафедри історії журналістики та соціальних комунікацій Інституту журналістики спільно з факультетом соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні оголошують всеукраїнський конкурс студентських робіт з питань гендерного круглого столу:
 стереотипізації жіночого і чоловічого образів у медіа та рекламній продукції, їх створення та подолання;
 гендерно-чутливий медіапростір: недискримінаційна мова та толернатність у ЗМІ
 гендерний дисбаланс: суспільні проекції та відтворення у медіа;
 гендерні ідентичності та моральні паніки: роль медій
 гендер через призму соціологічних даних та їх висвітлення в ЗМІ
 гендер, армія, медіа у взаємовпливах

Оргкомітет конкурсу запрошує до участі студентів 2–6 курсів закладів вищої освіти України. На конкурс приймаються роботи українською та англійською мовами в період з 10 лютого до 10 квітня 2018 року в наступних номінаціях:
– Краща публікація (для друкованих та Інтернет-видань);
– Кращий теле-, радіорепортаж / сюжет,
– Кращий фоторепортаж (для друкованих та Інтернет-видань).
– Краща стендова доповідь
– Краща візуалізація (гендерної проблеми)

Заявку на участь та матеріали надсилайте на електронну пошту – gendertable@gmail.com до 10 квітня 2018 року (00:00).

Список переможців конкурсу визначається 25 квітня 2018 року і публікується на сайтах Інституту журналістики (http://journ.univ.kiev.ua/), факультету соціології (http://www.soc.univ.kiev.ua/uk).
Перможцям конкурсу вручатимуться призи від Фонду імені Гайнріха Бьолля під час круглого столу 25 квітня. Найкращим конкурсантам з інших міст України буде оплачено проїзд до Києва для участі в роботі круглого столу.
Організатор конкурсу – Кафедри історії журналістики та соціальних комунікацій Інституту журналістики спільно з факультетом соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.
ВИМОГИ ДО РОБІТ,
що подаються на конкурс

1. «Краща публікація» (для друкованих та Інтернет-видань).
Критерії оцінки публікації – грамотність, точність мови, оригінальний склад, авторська подача, глибина сюжету.
1. Вимоги до оформлення наданих друкованих публікацій:
1.1. Кожна робота повинна бути надана у форматі Microsoft Word.
1.2. Максимальний обсяг – не більше 5 тис. знаків.

2. «Кращий теле-, радіорепортаж / сюжет».
Критерії оцінки відео-, аудіоматеріалу – грамотна усна мова журналіста, глибина сюжету. Для відеоматеріалів також якість відеоряду, доречність стендапу, закадрового тексту. Для аудіоматеріалів – адекватний вибір мовних засобів висловлювання: паузи, метафори, вміння тримати слухача.

2. Вимоги до оформлення наданих відеоматеріалів:
2.1. Хронометраж робіт – до 3-х хвилин.
2.2. Робота, яка надається на конкурс, може бути надана:
– у вигляді файла формату avi, відправленого по електронній пошті;
– у вигляді посилання на матеріал, розміщений на youtube або файлообміннику;
– у вигляді посилання на матеріал, розміщений на сайті телекомпанії.

2. Вимоги до оформлення наданих аудіоматеріалів:
2.1. Кожна робота повинна бути записана у форматі mp3.
2.2. Хронометраж робіт – до 10 хвилин.

3. «Кращий фоторепортаж» (для друкованих та Інтернет-видань).
Критерії оцінки фоторепортажу – динамічність, нестандартне художнє рішення, винахідливість і креативність, якість фотозображення.

3.1. Вимоги до оформлення наданих фоторобіт:
3.2. Максимальна кількість фотографій, наданих на конкурс – не більше 10.
3.3. Конкурсні роботи можуть бути надані:
– у вигляді посилання на файли формату JPEG, розміщені на файлообміннику;
– у вигляді архівного файлу, відправленого по електронній пошті.
3.4. Обов'язкова наявність у автора(ки) файлів з високим дозволом (300 dpi).

4. Краща стендова доповідь
Критерії оцінки: грамотність, недискримінаційна мова, оригінальний зміст, авторське дослідження, доречне та коректне використання соціологічних даних, влучна візуалізація – представлення змісту на форматі А1.
Конкурсні роботи можуть бути надані:
- тези доповіді надіслані для публікації у збірнику тез, відповідно до вимог; та
– сама доповідь підготовлена для друку на формат А1 (це може бути 8 сторінок формату А4) у вигляді посилання на файли формату DOC, RTF, JPEG, розміщені на файлообміннику; або
– у вигляді архівного файлу, відправленого по електронній пошті.

5. Краща візуалізація даних
Критерії оцінки: грамотність подання даних та цитат, власна інфографіка - візуалізація одної з тем круглого столу, недискримінаційна мова, доречне та коректне використання соціологічних даних, влучна візуалізація контенту – представлення змісту на форматі А1.
Конкурсні роботи можуть бути надані:
– візуалізація підготовлена для друку на формат А1 (це може бути 8 сторінок формату А4) у вигляді посилання на файли формату DOC, RTF, JPEG, розміщені на файлообміннику; або
– у вигляді архівного файлу, відправленого по електронній пошті.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
• Заповнена заявка є підставою для включення автора(ки) до списку конкурсантів;
• Заявка приймається в електронному вигляді (файл PDF).

Прізвище, ім'я, по батькові, автора(ки) конкурсу
Повна назва навчального закладу
Курс
Поштова адреса, телефон
E-mail
Назва матеріалу
Анотація (короткий зміст наданого матеріалу)

Підтверджую передачу прав для некомерційної демонстрації представленого на конкурсі матеріалу організаторам конкурсу.

Правильність зазначених у цій заявці відомостей підтверджую:

Підпис учасника(ці) /_____________/_____________________________

"_____" 2018