Конференція «МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ. ГЕНДЕР. ІДЕНТИЧНІСТЬ. КВІР-ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ»

Шановні колеги та колегині, дослідники та дослідниці!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі

міжнародної науково-практичної конференції

«МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ. ГЕНДЕР. ІДЕНТИЧНІСТЬ. КВІР-ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ»

16-17 червня 2017 р., Київ, Україна

Пострадянському простору нині особливо властива мультикультурність, активні пошуки власної ідентичності, дискусії з гендерних питань та прагнення до гендерної рівності. Нове бачення цих проблематик задає напрям квір-досліджень. Їх можливості та особливості ще мало осмислені поміж загалом гендерного підходу, і є практично terra incognita в академічному середовищі пост-радянського простору.

Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка не стоїть осторонь даного процесу та запрошує взяти участь у конференції, що збігається з відкриттям у його стінах першої в Україні магістерської програми «Гендерні студії», яка дасть новий поштовх для досліджень і впровадження гендерно-чутливого підходу в освіту, а також для привернення уваги до гендерних питань у суспільстві.

Конференція спрямована на:

·        (a) картографування дослідницького поля квір-досліджень на пострадянському просторі, (b) виявлення особливостей розвитку гендерної теорії та гендерних досліджень в умовах посткомуністичних трансформацій та мультикультурному середовищі;

·        характеристику  особливостей трансформації гендерних ідентичностей та розвитку гендерних студій як інтеграційних процесів у міжнародному науковому просторі;

·        окреслення власного контенту квір-студій та контексту сучасних посткомуністичних суспільств;

·        обговорення трендів сучасної гендерної освіти та інтеграції результатів досліджень у процеси викладання та навчання

 

Основні теми конференції:

·        Квір-теорія та методологія квір-досліджень: пост-колоніальний вимір

·        Конструювання та репрезентація квір-ідентичностей

·        Влада та нормативність

·        Мультикультурність у вимірі гендерних ідентичностей

·        Інтеграція квір-досліджень в освітній процес

·        Квір-педагогіка та гендерно-чутлива педагогіка як підхід для викладання соціогуманітарних дисциплін у вищій школі

 

Форми участі у конференції: доповіді, дискутантство, участь у обговоренні

 

До участі у конференції запрошуються науковці та науковиці, викладачі та викладачки, аспіранти та аспірантки, студенти та студентки, журналісти та журналістки, дослідниці та дослідники з пост-радянських країн з різних галузей знання (соціології, політології, педагогіки, філософії, філології тощо).

 

Робочі мови: українська, російська, англійська

Участь у конференції безкоштовна. Для відвідання конференції у якості слухачки/-ча зареєструйтеся за посиланням (до 13 червня включно):  https://goo.gl/wOuGQk

Програму конференції можна подивитись тут:

День 1

День 2