Науково-методична комісія

Науково-методичний центр організації навчального процесу КНУ імені Тараса Шевченка
 

Склад науково-методичної комісії 

         З метою реалізації Програми якості освіти на факультеті соціології затвердити науково-методичну комісію факультету соціології на 2015-2016 н.р. у такому складі:

Голова - Цимбалюк Наталія Миколаївна, професор кафедри соціальних структур та соціальних відносин, док. соц. наук, професор;
              Камінська Лариса Федорівна - доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин, канд. соц. наук, доцент;
              Петренко-Лисак Алла Олександрівна – доцент кафедри галузевої соціології, канд. соц. наук, доцент;
              Червінська Тетяна Григорівна  - доцент кафедри історії та теорії соціології, доцент;
              Олійник Оксана Валеріївна –доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень, канд. соц. наук, доцент.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІОЛОГІЇ

У 1991 р. було засновано факультет соціології та психології. У квітні 2007 р. відбулася реструктуризація факультету соціології та психології, внаслідок якої факультет соціології отримав самостійний статус. У вересні 2011 р. на факультетi соціології був створений навчально-методичний  кабiнет з фаховою бiблiотекою, що укомплектована різноманітними джерелами українською, росiйською та iншими iноземними мовами.

Науково-методичний кабінет (далі - НМК) соціології є структурним підрозділом факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес на факультеті соціології університету

НМК має відповідне матеріально-технічне забезпечення, а саме необхідне приміщення (к.504), меблі,  обладнання для організації презентацій, інформаційні ресурси, та інші необхідні для функціонування НМК засоби. У к. 504  працює читальний зал,  де викладачі, студенти та науковці одержують навчальну та наукову літературу.

Створена електронна сторiнка факультету, що мiстить необхiднi для навчання методичнi матерiали та електронну бiблiотеку фахової лiтератури.

Головною метою НМК є навчально-методичне забезпечення навчального процесу на факультету соціології, для  здійснення викладання спецкурсів викладачами факультету з фахових дисциплін, для стимулювання розвитку і вдосконалення змісту його діяльності. А також для проведення наукових досліджень.

Інформаційними ресурсами НМК користується студенти, аспіранти, докторанти, викладачі як факультету соціології та і інших факультетів університету.

Бібліотека комплектується  українськими та зарубіжними виданнями. У своєму фонді вона має монографії, підручники, навчальні посібники авторів, які  викладають відповідні спецкурси на факультеті соціології.

У НМК факультету створена паперова база авторефератів та текстів дисертацій, захищених  у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.30.

З метою забезпечення  роботи  регiональних семiнарів з удосконалення викладання  (Regional Seminars for Excellence in Teaching - ReSET) 2009-2012 за темою "Європейськi вiзiї та розрiзнення: порiвняльнi дослiдження в удосконаленнi викладання соцiологiї" створена  відповідна підбірка наукових джерел, до складу яких входять українські та зарубіжні видання, електорнні джерела.

Також у приміщенні (к.504) НМК факультет проводить наукові конференції, науково-методичні семінари факультету, захисти дисертацій поданих до спеціалізованої вченої ради Д.26.001.30.

З метою інформування студентів, аспірантів, докторантів, викладачів  з новинками літератури створений та постійно оновлюється стенд нових надходжень до бібліотеки факультету.

 

Перспективи:

1.     Створити електронну базу дипломних робіт студентів.

2.     Створити електронну базу результатів наукової роботи студентів та викладачів факультету.

3.     Доповнити бібліотеку електронними джерелами інформації з відповідних спецкурсів, які читають викладачі факультету.