Магістратура. ОП "Соціологія"

Освітня програма «Соціологія» освітнього рівня «магістр» передбачає поглиблене оволодіння фундаментальними теоретичними та практичними знаннями та навичками проектування та проведення соціологічних досліджень, викладання соціології у ВНЗ та враховує сучасні вимоги до поєднання теорії та практики соціології. Це досягається завдяки проходженню виробничої практики у провідних дослідницьких компаніях та асистентській практиці. Програма спрямована на формування фахівців із соціологічним способом мислення та уявою, здатних не лише використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень науки та кваліфіковано займатись викладацькою діяльністю.
Програма передбачає поглиблене використання іноземних мов у викладанні низки дисциплін та формування навчального плану з метою створення можливостей для академічної мобільності і стажування на соціологічних факультетах як провідних ВНЗ України, так і за кордоном.

Спеціалізації

Анотації дисциплін

Навчальні дисципліни

6 Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки Яковенко Ю. І.
6 Методи аналізу нечислових даних в соціології Марченко А. М.
6 Асистентська практика Набруско І. Ю.
6 Методологія дослідження соціальних нерівностей Куценко О. Д.
6 Методика викладання соціології у вищій школі Малес Л. В.
6 Новітні концептуальні стратегії у теоретичній соціології Судаков В. І.
6 Дослідницькі технології в галузевій соціології (магістерський дослідницький семінар) Яковенко Ю. І.
6 Соціальні структури, стратифікація та мобільність (магістерський дослідницький семінар) Куценко О. Д.
6 Теорія соціальних технологій Судаков В. І.
6 Дослідницькі технології в галузевій соціології (магістерський дослідницький семінар) Ніколаєнко Л. Г.
7 Соціологія політичних партій Боровський О. О.
7 Соціологія простору Петренко-Лисак А. О.
7 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях Марченко А. М.
7 Візуальна соціологія Петренко-Лисак А. О.
7 Технології паблік рілейшенз Боровський О. О.
7 Дослідницькі парадигми у соціальних науках Волович В. І.
7 Мережевий підхід в соціології: теорія та методи Марченко А. М.
7 Методика викладання соціології у вищій школі Малес Л. В.
7 Методи аналізу нечислових даних в соціології Марченко А. М.
7 Моделювання та прогнозування соціальних процесів Туленков М. В.
7 Соціологічні дослідження європейських суспільств Ковтуненко Е. С.
7 Аналіз емпіричних даних у середовищі R Сидоров М. В.
7 Соціологічні теорії соціального порядку Соболевська М. О.
7 Рефлексивні процеси у сучасній соціологічній теорії Соболевська М. О.
7 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень Ковтуненко Е. С.
7 Математичні основи аналізу соціальних процесів Сидоров М. В.
7 Дослідницькі технології у галузевій соціології Яковенко Ю. І.
7 Моделювання та прогнозування соціальних процесів Сидоров М. В.
7 Соціальні структури, стратифікація та мобільність (магістерський дослідницький семінар) Куценко О. Д.
7 Методологія та методи соціологічного дослідження (магістерський дослідницький семінар) Волович В. І.