Бібліотека


Показано 401 - 450 з 13708
Кишкань А. І. Особливості правової культури молодої особи в трансформаційний період.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 66-72 с.
Заріцька Н.Ю. Дауншифтінг: український варіант.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 59-66 с.
Марушкевич Б.М. Соціологічна рефлексія щодо становлення та функціонування молодіжного руху й молодіжних громадських організацій.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 49-59 с.
Черних Г. А. Концептуальна інтерпретація способів та механізмів індивідуальної активності в соціологічних теоріях кінця XIX початку XX ст..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 41-49 с.
Кучер Г. Фігуративна соціологія в дослідженні соціальних змін.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 33-41 с.
Рощин Д. Г. Ґенеза та розвиток категорії «смисл» в гуманітарних науках та соціології.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 24-33 с.
Наумова М.Ю Культурні порядки сучасних медіа.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 13-24 с.
Набруско І.Ю. Споживання як механізм конструювання ідентичності.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 6-12 с.
Москаленко А. М. Підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 246-251 с.
Поляк О.В. Моніторинг і нові технології – ключові терміни стратегічних підходів до розвитку вищої школи України в умовах болонського процесу.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 241-246 с.
Постоюк Н.В. Поєднання ідей агропромислового забезпечення в курсі вивчення біології у загальноосвітньому навчальному закладі (за науково-педагогічною спадщиною Сергієнка Д.Л.).- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 235-241 с.
Лебедєва А. В. Естетичне ставлення школярів до дійсності як фактор особистісного творчого розвитку.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 230-235 с.
Люріна Т. І. Професійна підготовка вчителя у контексті сучасних вимог до розвитку особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 226-230 с.
Добровольська Л. А. Формування мовної культури особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 221-226 с.
Кузьменко Н. М Особливості організації навчально-виховного процесу в ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (кінець XIX – початок XX століття).- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 217-221 с.
Кущ Т. В. Соціальна адаптація дітей раннього віку: педагогічні погляди Януша Корчака.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 213-217 с.
Гук О. Ф. Зарубіжний досвід модернізації навчально- виховного процесу у вищих навчальних закладах.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 208-212 с.
Грибок О.П. Особливості самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 204-208 с.
Запорожченко Ю. Г. Міжнародні стандарти в сфері інформаційно- комунікаційних засобів навчання.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 198-204 с.
Ящук Ж.М. Екзистенц-аналітика і алгоритм дослідження екзистенційного зрізу буття особистості в психотерапії.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 190-197 с.
Чуйко О.В. Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 184-190 с.
Сулятицький І.В. , Ліщинська О.А., Мяленко В.В. Психологічний аналіз взаємовпливу політичних очікувань та політичної культури української спільноти.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 178-184 с.
Спіцина Л.В. Вчинок і нарративний підхід в дослідженні організаційної культури.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 173-178 с.
Невідома Я.Г. Оптимізація групового статусу засобами тренінгу.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 167-172 с.
Мирончак К.В. Страх смерті як ресурс особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 161-167 с.
Мазуренко К.В. Психологічні рекомендації щодо підвищення успішності розв'язку евристичних задач.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 155-161 с.
Колодяжна А.В. Взаємозв’язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 148-154 с.
Кахно І.В. Діалогічність мовленнєвого спілкування у структурі взаємодії «лікар-пацієнт».- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 143-148 с.
Емішянц О.Б. Процесуальні аспекти функціонування особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - 137-142 с.
Дем’яненко А.В. Філософсько-психологічний контекст освітніх та релігійно-виховних традицій в іранській культурі.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 132-136 с.
Вакуленко О. Дискусійні питання теорії та методики досліджень національної ідентичності в Україні.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 127-132 с.
Антонець М.О. Впровадження у навчальних закладах нових тренінгових програм.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 122-127 с.
Боровський О.А. Методичне і методологічне забезпечення викладання курсу «трансформаційні процеси в центральній та східній Європі».- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 115-121 с.
Марченко А.М. Методика дослідження соціальної самоорганізації студентів в університетському середовищі.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 110-115 с.
Харченко О.І. Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 103-110 с.
Кузьмук О. М. Проблема неконсистентності статусних позицій середнього класу (за результатами емпіричного соціологічного дослідження, проведеного в м. Луцьку).- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 98-103 с.
Соколова К.О. Дослідження ліберальних цінностей (ліберально-авторитарний напрям досліджень).- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 92-97 с.
Наумова М.Ю. Нові медіа та традиційні ЗМІ: моделі співіснування.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 86-92 с.
Яворська Є.Ф. Криза західної культури як занепад просвітницької місії європейської інтелігенції.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 80-86 с.
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Концепт “соціальні трансформації” та його значення для досліджень соціальних змін в українському суспільстві.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 75-80 с.
Бутковська Н.Ю. Поняття “етнічність” в соціологічному дискурсі.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 69-75 с.
Сірий Є.В. Програмний аспект формування дослідження підприємництва як чинника структурних трансформацій в сучасному українському соціумі.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 63-69 с.
Савельєв Ю. Б. Застосування принципу колективних прав як механізм соціального включення.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 55-63 с.
Рахманов О.А. Проблема формування верстви власників крупного капіталу в соціологічних концепціях капіталізму.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 47-55 с.
Ковтуненко Е.С. Транзитивні зміни: вектори трансформаційного процесу в сучасній Україні..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 41-47 с.
Корж К.М. Концептуалізація соціального контролю як технологічного засобу стримування соціальних відхилень соціологічних теоріях кінця ХІХ - початку ХХ століття..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 32-41 с.
Судаков В.І. Консенсусна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 28-32 с.
Соболевська М.О. Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 21-28 с.
Чернова К.О. Глобалізація як вимір сучасності: соціокультурний аспект.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 16-20 с.
Судакова В. М. Конвенціональні практики в умовах глобалізаційних впливів як теоретична проблема..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 13-15 с.

Сторінки