Бібліотека


Показано 401 - 450 з 13736
Зарядов И.С. Введение в статистический пакет R: типы переменных, структуры данных, чтение и запись информации, графика.- М: изд-во Российского университета дружбы народов, 2010. - 207 с.
Зарядов И.С. Статистический пакет R: теория вероятностей и математическая статистика.- М: изд-во Российского университета дружбы народов, 2010. - 141 с.
Гнатюк В. Вступ до R на прикладах.- Харків: ХНЕУ, 2010. - 107 с.
Скідін О.Л., Гавриленко І.М. Соціологія освіти.- Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2005. - 296 с.
Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства .- М: Физматлит, 2010. - 228 с.
Иглтон Терри Почему Маркс был прав.- М: Карьера Пресс, 2012. - 304 с.
Рашковська В.І. Давньоруський іконопис в екологічній освіті особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 220-227 с.
Медведєва В.О. Культурологічна освіта: тенденції та особливості в поглядах зарубіжних дослідників..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 212-220 с.
Маріуц І.О. Етапи реформування вищої освіти Румунії..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 206-212 с.
Кузьменко Н.М. Ілля Шраг про рідну мову як засіб формування особистості українського громадянина.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 200-206 с.
Волинець Ю.О. Формування дослідницьких умінь у студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 193-200 с.
Бекирова А.Р. Воспитание гражданской культуры младших школьников во внеурочной деятельности.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 189-193 с.
Автомонов П.П. Стратегічний принцип гуманізації вищої освіти і тактика його реалізації.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 184-189 с.
Щербина Л.Ф. Апробація програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 174-183 с.
Шишова О. М. Психолого-педагогічні засоби розвитку соціальної компетентності дошкільників.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 168-174 с.
Періус Н.В. Особливості соціально-психологічної компетентності педагогів.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 161-168 с.
Марініна В.М. Стиль професійної діяльності в контексті досліджень французьких науковців.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 155-161 с.
Лах К.О. Специфіка реакції на стрес в умовах наявності обсесивно-компульсивної симптоматики.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 148-155 с.
Лапіна В.В. Феномен прихованої реклами в контексті сучасної типології рекламних практик.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 141-148 с.
Клименко І.В. Психологічні чинники ефективності комунікативних стратегій в маркетингу інновацій.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 135-141 с.
Емішянц О.Б. Психологічні особливості самоконтролю особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 127-134 с.
Денисенко В. А. Кооперація як прояв продуктивної взаємодії: огляд основних підходів до аналізу проблеми.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 121-127 с.
Виноградов О.Г. Інтраіндивідуальна надійність-еквівалентність особистісних сигнатур.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 114-121 с.
Білорицька А.Є. Характеристики контенту блогу як репрезентації капіталів суб’єктів у блогосфері (на основі проведеного контент-аналізу).- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 108-113 с.
Вдовиченко М. Постмодерністська концептуалізація процесу соціалізації в наукових працях Ф.Джеймісона..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 98-108 с.
Шелестун К.Ю. Потенціал молодих науковців у розбудові українського суспільства.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 88-98 с.
Ковязіна К.О. Емпіричні характеристики структури соціального капіталу групи державних службовців в українському суспільстві.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 80-88 с.
Кондов К.В. Соціальний контроль як умова та наслідок трудової діяльності.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 72-79 с.
Кишкань А. І. Особливості правової культури молодої особи в трансформаційний період.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 66-72 с.
Заріцька Н.Ю. Дауншифтінг: український варіант.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 59-66 с.
Марушкевич Б.М. Соціологічна рефлексія щодо становлення та функціонування молодіжного руху й молодіжних громадських організацій.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 49-59 с.
Черних Г. А. Концептуальна інтерпретація способів та механізмів індивідуальної активності в соціологічних теоріях кінця XIX початку XX ст..- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 41-49 с.
Кучер Г. Фігуративна соціологія в дослідженні соціальних змін.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 33-41 с.
Рощин Д. Г. Ґенеза та розвиток категорії «смисл» в гуманітарних науках та соціології.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 24-33 с.
Наумова М.Ю Культурні порядки сучасних медіа.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 13-24 с.
Набруско І.Ю. Споживання як механізм конструювання ідентичності.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. - №15 6-12 с.
Москаленко А. М. Підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 246-251 с.
Поляк О.В. Моніторинг і нові технології – ключові терміни стратегічних підходів до розвитку вищої школи України в умовах болонського процесу.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 241-246 с.
Постоюк Н.В. Поєднання ідей агропромислового забезпечення в курсі вивчення біології у загальноосвітньому навчальному закладі (за науково-педагогічною спадщиною Сергієнка Д.Л.).- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 235-241 с.
Лебедєва А. В. Естетичне ставлення школярів до дійсності як фактор особистісного творчого розвитку.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 230-235 с.
Люріна Т. І. Професійна підготовка вчителя у контексті сучасних вимог до розвитку особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 226-230 с.
Добровольська Л. А. Формування мовної культури особистості.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 221-226 с.
Кузьменко Н. М Особливості організації навчально-виховного процесу в ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (кінець XIX – початок XX століття).- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 217-221 с.
Кущ Т. В. Соціальна адаптація дітей раннього віку: педагогічні погляди Януша Корчака.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 213-217 с.
Гук О. Ф. Зарубіжний досвід модернізації навчально- виховного процесу у вищих навчальних закладах.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 208-212 с.
Грибок О.П. Особливості самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 204-208 с.
Запорожченко Ю. Г. Міжнародні стандарти в сфері інформаційно- комунікаційних засобів навчання.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 198-204 с.
Ящук Ж.М. Екзистенц-аналітика і алгоритм дослідження екзистенційного зрізу буття особистості в психотерапії.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 190-197 с.
Чуйко О.В. Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 184-190 с.
Сулятицький І.В. , Ліщинська О.А., Мяленко В.В. Психологічний аналіз взаємовпливу політичних очікувань та політичної культури української спільноти.- К: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011. - №13 178-184 с.

Сторінки