II Всеукраїнський з міжнародною участю конкурс студентських робіт "Аналіз соціальних даних 2018" / "Social Data Analysis 2018" - SDA2018

Запрошуємо Вас до участі у ІІ Всеукраїнському з міжнародною участю конкурсі студентських робіт 

"Аналіз соціальних даних 2018" / "Social Data Analysis 2018"

До участі у конкурсі запрошуються студенти будь-якого року навчання бакалаврської або магістерської програми будь-якого ЗВО (ВНЗ) Європи  

Робочі мови конкурсу: українська, англійська, російська.

Переможці конкурсу будуть нагороджені призами

 • За перше місце               5 000 грн.
 • За друге місце                3 000 грн.
 • За третє місце                2 000 грн.
 • За оригінальність           1 000 грн.

Переможцям буде також запропоновано безкоштовно опублікувати свої роботи (в форматі наукової статті) в одному з фахових видань факультету соціології: «Вісник КНУ: Серія соціологія» або «Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки».

Конкурс буде проходити в два етапи

1.      На першому етапі з надісланих робіт буде відібрано 10 найкращих (ТОП-10)
2.      На другому етапі автори відібраних робіт виступають перед журі конкурсу із презентацією та відповідають на питання. За результатами презентацій обираються переможці.

 

Для перемоги в конкурсі необхідно

-          зареєструватися
-          надіслати свою роботу
-          увійти в ТОП-10 за результатами першого (заочного) етапу
-          приїхати в Київ з презентацією своєї роботи, виступити та перемогти

Реєстрація учасників проводиться до 18 березня включно. Завершується реєстрація 18.03.2018 о 23:59 (Київський час). Для реєстрації необхідно заповнити GoogleForms за адресою 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4zHz5S3l4apP2ewuHgjVAaTNW6Ku9pk2dRRx8ZaNHMreP5w/viewform.

При реєстрації необхідно вказати тему роботи, інформацію про себе та про свого наукового керівника.

Робота має бути надіслана до  2 квітня включно на адресу soc.knu@gmail.com. Надіслати потрібно текст роботи (один файл в форматі MS Word), що включає опис аналізу (власне сама робота) та всі супровідні матеріали, необхідні для розуміння та відтворення (за необхідності) ходу аналізу, викладеного в тексті.

УВАГА!!! Роботи, надіслані після 03.04.2018 00:01 (Київський час), до розгляду братись не будуть.

Перший етап. До кінця дня 15.04.2018  журі розглядає надіслані роботи, визначає 10 найкращих робіт та надсилає електронною поштою авторам цих робіт запрошення взяти участь в другому етапі. Список відібраних робіт буде також розміщений на сайті.

Другий етап розпочнеться в суботу 21.04.2018 о 10-00 на факультеті соціології КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ, пр. Глушкова 4д). Десять переможців першого етапу публічно, в присутності гостей, презентують свої роботи журі та відповідають на поставлені питання. Спостерігати за презентаціями зможуть всі бажаючі.

Учасники надсилають файли з своєю презентацією в форматі PowerPoint на адресу soc.knu@gmail.com до кінця дня 19.04.2018

Регламент презентації учасника - 15 хв. для виступу та 5 хв. для  відповідей.

Презентації починаються о 10.00 та закінчуються в 14.30 (перерва на каву 12.30-13.00)

Робота журі та лекція від TNS KANTAR TNS - 14.30-15.30

Оголошення результатів та вручення нагород в 15.40

Журі конкурсу складається з фахівців факультету соціології, компанії KANTAR TNS, інших дослідницьких інституцій. Наукові керівники фіналістів не можуть бути членами журі.

Голова журі - декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Петрович Горбачик.

Структура оцінки роботи на першому (заочному) етапі:

-          якість аналізу, здійсненого в роботі: постановка задачі, формулювання дослідницьких питань, гіпотези дослідження, обґрунтування відбору ознак, вибір методів аналізу, обґрунтування висновків – до 60 балів
-          структура роботи, логіка викладу – до 30 балів
-          якість оформлення роботи: грамотність, форматування, оформлення ілюстрацій, тощо – до 10 балів

 

Структура оцінка роботи на другому (презентації) етапі:

-          якість аналізу, здійсненого в роботі, з урахуванням презентації результатів -  до 60 балів
-          якість презентації: загальне враження від презентації, відповіді на запитання тощо – до 40 балів

Журі приймає рішення колегіально після колективного обговорення.

Журі оголошує тільки остаточний рейтинг і не оголошує оцінки окремих учасників.

 

Вимоги до конкурсної роботи

Робота має бути присвячена аналізу даних Європейського соціального дослідження (European Social Survey, ESS). Дані доступні безкоштовно після реєстрації на сторінці http://www.europeansocialsurvey.org/data/ ).

Можливі напрямки для формулювання задач аналізу:

 1. Соціальна довіра в Україні та/або в країнах Європи
 2. Ставлення до демократичних цінностей в Україні та/або в країнах Європи
 3. Зміни в українському суспільстві за 10 років (з 2004 р. до 2014 р.)
 4. Структура цінностей українського суспільства – динаміка змін та їх причини
 5. Політична та громадянська активність в Україні та/або в країнах Європи
 6. Соціальне благополуччя в Україні та/або в країнах Європи
 7. Інтерес до медіа в Україні та/або в країнах Європи
 8. Вікові та гендерні стереотипи в Україні та/або в країнах Європи
 9. Ставлення до міграції та мігрантів в Україні та/або в країнах Європи
 10. Ставлення до загроз тероризму та шляхів боротьби з ними

Тема роботи не обов’язково має бути сформульована в межах одного з названих вище напрямків, але аналіз обов’язково виконується на даних ESS

 

В роботі має бути

-          сформульована тема та дослідницька проблема, окреслена актуальність теми, сформульовані дослідницькі питання та відповідні цікаві за змістом гіпотези, обґрунтована можливість перевірки гіпотез саме на даних ESS

-          обґрунтований вибір методу аналізу, відповідність обраного методу задачам перевірки гіпотез

-          викладений аналіз даних на рівні, достатньому для розуміння всіх проміжних етапів та обґрунтованості висновків; не потрібно в тексті наводити копії екранів та описувати які кнопки та в якій послідовності треба натискати в меню пакету статистичного аналізу

-          сформульовані висновки, що відповідають поставленій задачі та дійсно мають безпосереднє відношення до гіпотез, що перевіряються.

Всі висновки в роботі мають ґрунтуватися на проведеному аналізі емпіричних даних

 

Великі таблиці, діаграми та скрипти (якщо вони є необхідними для розуміння та можливого відтворення ходу аналізу) мають бути винесеними у додатки. Скрипти подаються в форматі SPSS або R.

Список використаних джерел  має бути оформлений за стандартом APA.

Максимальний обсяг тексту без титульної сторінки, списку використаних джерел та додатків не повинен перевищувати 40 000 знаків (включаючи пробіли), що складає приблизно 20 сторінок А4 через півтора інтервали шрифтом Times New Roman розміром 14. Матеріал, що виходить за вказані межі, до розгляду братись не буде.

Очікуємо на Ваші роботи!

Оргкомітет конкурсу.