Кафедра теорії та історії соціології

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70).

Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї.

Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I.

Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).

Навчальні дисципліни

1 Вступ до спеціальності соціологія
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
1 Історія соціології 1 соціологія
1 Історія соціології 1 соціологія
1 Вступ до спеціальності соціологія
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
1 Історія соціології 2 соціологія
2 Історія соціології в Україні соціологія
2 Соціологія соціальних груп соціологія
2 Основи соціальних комунікацій соціологія
2 Соціологія соціальних груп соціологія
2 Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Соціологія повсякденності соціологія
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях соціологія
3 Соціологія девіантної поведінки соціологія
4 Соціологія знання соціологія
4 Соціологічні концепції Франкфуртської школи соціологія
4 Соціологія знання соціологія
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки соціологія
4 Соціологія права соціологія
4 Соціологія повсякденності соціологія
4 Історія та теорії гендерних досліджень Z соціологія
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
5 Гендерна соціолінгвістика соціологія
5 Феміністична критика класичної соціальної теорії соціологія
5 Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
5 Новітні концептуальні стратегії у теоретичній соціології соціологія
5 Технології написання наукових текстів соціологія
5 Гендер, тілесність та сексуальність соціологія
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
5 Технології підготовки текстів соціологія
5 Теорія соціальних технологій соціологія
5 Теорія соціальних технологій соціологія
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках соціологія
6 Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології соціологія
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Sociology of masculinity and men’s studies соціологія
6 Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку соціологія
6 Соціальна феноменологія соціологія
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності соціологія
6 Соціологія постмодерну соціологія
3 Соціологія право
3 Соціологія право
6 Історія та теорія гендерних досліджень соціальна робота