Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

Кімната

509

Телефон

521-33-40, 63-40

Електронна пошта

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедру започатковано у 2003 як кафедру загальної соцiологiї з метою забезпечення викладання соцiологiї на непрофiльних факультетах унiверситету i розвитку вiдповiдної дисциплiни. З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України Євтух Володимир Борисович.

У червнi 2007 кафедру перейменовано на кафедру соцiальних структур та соцiальних вiдносин. Передумовами змiни профiлю кафедри стала потреба в розвитку одного з провiдних напрямкiв у соцiологiї - вивчення структурних вiдносин та процесiв i забезпечення вiдповiдної фахової пiдготовки на факультетi соцiологiї, який нещодавно був виокремлений з факультету соцiологiї та психологiї. Змiна профiлю кафедри й стала поштовхом до подальшого розвитку її науково-викладацького потенцiалу.

З 2007 кафедру очолює доктор соцiологiчних наук, професор, вiце-Президент Соцiологiчної Асоцiацiї України Куценко Ольга Дмитрiвна.

Кафедра розробляє науковий напрямок, пов'язаний iз вивченням соцiальних структур, стратифiкацiї та процесiв соцiальних змiн. Завдяки науковим i органiзацiйним зусиллям професора В.Б.Євтуха отримала розвиток наукова школа з етносоцiологiї, яка є унiкальною в просторi української соцiологiї. Суттєвим є науковий внесок у дослiдження процесiв структурних трансформацiй та кристалiзацiї соцiальних нерiвностей завдяки зусиллям професора О.Д.Куценко та колективу оновленої кафедри.

Кафедра пiдтримує плiднi науковi стосунки з Iнститутом соцiологiї НАН України (вiддiли соцiальних структур та теорiї i методологiї соцiологiї, м. Київ), Iнститутом соцiологiї Росiйської Академiї Наук (вiддiл дослiджень соцiальних трансформацiй, м. Москва), Iнститутом соцiологiї Угорської Академiї наук (м. Будапешт), Iнститутом Схiдної Європи при Вiльному унiверситетi Берлiна (ФРН).

Файли

Навчальні дисципліни

3 Соціальна стратифікація сучасних суспільств соціологія
4 Етнокультурний поліформізм соціологія
4 Соціальна мобільність соціологія
4 Соціологія релігії соціологія
4 Соціологія праці соціологія
4 Соціальна структура суспільства соціологія
4 Соціологія вільного часу та дозвілля соціологія
4 Соціологія особи соціологія
4 Соціологія сім'ї та виховання соціологія
4 Соціологія соціальних змін соціологія
4 Етносоціологія соціологія
5 Трансформаційні процеси в Центральній та Східній Європі соціологія
6 Методологія дослідження соціальних нерівностей соціологія
6 Європейські студії соціологія
6 Actual Problems of Current Sociology соціологія
6 Соціальні нерівності в освіті та трудових відносинах соціологія
6 Етнічні процеси та міграції в сучасних суспільствах соціологія
6 Охорона праці в галузі соціологія
6 Соціологія реклами і споживання (соціальні структури та соціальні відносини) соціологія
6 Асистентська практика соціологія
6 Соціологія економічних відносин соціологія
6 Соціальні структури, стратифікація та мобільність (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Соціальна політика та якість життя соціологія
6 Соціологія реклами та споживання (галузева соціологія) соціологія
6 Соціальна маргінальність та суспільні рухи соціологія
6 Ґендерна та вікова стратифікація соціологія
6 Асистентська практика соціологія
6 Актуальні проблеми сучасної соціології соціологія
6 Соціальні нерівності в освіті та трудових відносинах соціологія
6 Соціальна маргінальність та суспільні рухи соціологія
7 Аналіз соціальних систем соціологія
7 Соціальні структури, стратифікація та мобільність (магістерський дослідницький семінар) соціологія
7 Соціологія реклами та споживання соціологія
7 Аналіз соціальних систем соціологія
7 Порівняльна соціологія нової Східної Європи соціологія
7 Соціокультурні групи та стилі життя соціологія
7 Соціальні трансформації в Центральній та Східній Європі соціологія
7 Соціальні структури, стратифікація та мобільність (магістерський дослідницький семінар) соціологія
1 Соціологія військова економіка
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства соціальна журналістика
2 Соціологія картографія
2 Соціальна структура та нерівності в суспільстві соціальна журналістика
2 Соціологія соціальна робота
2 Соціологія фінанси та кредит
2 Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства журналістика
3 Соціологія економічних відносин журналістика
3 Соціологія географія (заочно)
3 Соціологія статистика
3 Соціологія психології
3 Соціологія економічних відносин журналістика
3 Соціологія політики журналістика
3 Повсякденність та стилі життя журналістика
4 Соціологія радіофізика
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення журналістика
4 Соціологічні показники суспільного розвитку журналістика
4 Соціологія геоінформаційні системи
4 Соціологія комп'ютерна інженерія
4 Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення соціальна журналістика
5 Економічна соціологія фінанси та кредит