Навчальні дисципліни

С
СТ
1 Інформаційні технології в соціології
2017
Сидоров М. В.
С
СТ
1 Історія соціології 1
2017
Червінська Т. Г.
С
СТ
1 Історія соціології 2
2017
Червінська Т. Г.
С
1 Вступ до спеціальності
2017
Судаков В. І.
СТ
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
2017
Мазурик О. В.
СТ
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології
2017
Судаков В. І.
С
СТ
1 Вступ до університетських студій
2017
Жуков В. І.
С
СТ
1 Загальна соціологія
2017
Кузьменко Т. М.
С
СТ
1 Методи збору соціологічних даних
2017
Олійник О. В.
СТ
1 Практика з соціальних досліджень
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ
1 Соціальні проблеми сучасного суспільства
2017
Бабенко С. С.
С
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади
2017
Цимбал Т. В.
СТ
1 Соціологічний вимір громадянського суспільства
2017
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С
1 Соціологія культури та дозвілля
2017
Цимбалюк Н. М.
С
1 Соціологія реклами
2017
Набруско І. Ю.
С
СТ
1 Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології
2017
Сидоров М. В.
С
2 Інструментарій соціологічного опитування
2017
Олійник О. В.
С
2 Історія соціології в Україні
2017
Мороз Є. О.
СТ
2 Аналіз документів
2017
Юзва Л. Л.
СТ
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті
2017
Сидоров М. В.
С
2 Гендерні дослідження
2017
Червінська Т. Г.
СТ
2 Загальна теорія соціальни х технологій
2017
Судаков В. І.
С
СТ
2 Методи аналізу соціологічних даних
2017
Горбачик А. П.
СТ
2 Методологія емпіричного соціологічного дослідження
2017
Горбачик А. П.
С
2 Організація роботи соціологічної служби
2017
Юзва Л. Л.
С
2 Організація та методи вибіркового дослідження в соціології
2017
Горбачик А. П.
СТ
2 Основи соціальних комунікацій
2017
Соболевська М. О.
С
2 Основи соціального менеджменту
2017
Туленков М. В.
СТ
2 Основи соціального менеджменту
2017
Мазурик О. В.
СТ
2 Основи соціального менеджменту
2017
Цимбалюк Н. М.
С
2 Практикум з методів збору соціологічних даних
2017
Олійник О. В.
С
2 Проектування соціологічного дослідження
2017
Ковтуненко Е. С.
С
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації
2017
Мороз Є. О.
СТ
2 Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
С
2 Соціологія глобалізації
2017
Цимбал Т. В.
С
2 Соціологія громадської думки
2017
Чудовська І. А.
С
2 Соціологія громадської думки
2017
Тарабукін Ю. О.
С
2 Соціологія довкілля Z
2014
Вілкова О. Ю.
СТ
2 Соціологія економіки та маркетингу
2017
Туленков М. В.
СТ
2 Соціологія зв’язків з громадськістю
2017
Боровський О. О.
С
2 Соціологія праці та зайнятості
2017
Жуков В. І.
С
2 Соціологія простору
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
2 Соціологія сім'ї та особистості
2017
Аза Л. О.
С
2 Соціологія соціальних груп
2017
Мороз Є. О.
СТ
2 Соціологія споживання
2017
Набруско І. Ю.
С
2 Сучасні теорії соціальної комунікації
2017
Соболевська М. О.
С
2 Теорія організації
2017
Туленков М. В.
С
2 Теорія соціалізації Z
2016
Ручка А. О.
С
2 Теорія соціальних інститутів
2016
Яковенко Ю. І.
С
3 Біографічні методи
2017
Юзва Л. Л.
СТ
3 Вибіркові дослідження
2017
Горбачик А. П.
С
3 Емпіричні контент-аналітичні дослідження
2017
Юзва Л. Л.
С
3 Методологія соціологічного дослідження
2017
Горбачик А. П.
С
3 Навчальна практика з методів збору соціологічної інформації
2017
Тарабукін Ю. О.
С
3 Організаційна культура
2017
Чепак В. В.
С
3 Організаційна поведінка
2017
Чепак В. В.
С
3 Оцінювання соціальних програм та проектів
2017
Мазурик О. В.
С
3 Підготовка та презентація результатів дослідження
2017
Юзва Л. Л.
С
3 Порівняльна соціологія Європи
2017
Бабенко С. С.
СТ
3 Практикум з методів маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
СТ
3 Соціальні нерівності в економічній сфері
2017
Бабенко С. С.
С
СТ
3 Соціальна структура суспільства
2017
Куценко О. Д.
С
3 Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі
2017
Цимбал Т. В.
С
3 Соціально-політична стратифікація
2017
Бабенко С. С.
С
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
2017
Судаков В. І.
С
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях
2017
Соболевська М. О.
С
3 Соціологія брендінгу
2017
Вілкова О. Ю.
С
3 Соціологія гендеру
2017
Вілкова О. Ю.
С
3 Соціологія девіантної поведінки
2017
Червінська Т. Г.
С
3 Соціологія економіки
2017
Туленков М. В.
С
3 Соціологія етнічних процесів та міграції
2017
Аза Л. О.
С
3 Соціологія життєвого успіху
2017
Бабенко С. С.
С
3 Соціологія квір- та девіантної поведінки
2017
Червінська Т. Г.
С
3 Соціологія освіти
2017
Чепак В. В.
С
3 Соціологія освіти
2017
Вілкова О. Ю.
С
3 Соціологія підприємництва
2017
Туленков М. В.
С
3 Соціологія повсякденності
2017
Малес Л. В.
С
3 Соціологія повсякденності
2017
Соболевська М. О.
С
3 Соціологія соціальних переміщень
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
3 Соціологія соціальної роботи
2016
Петренко-Лисак А. О.
С
СТ
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Соболевська М. О.
С
СТ
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Цимбал Т. В.
С
СТ
3 Сучасні соціологічні теорії
2017
Малес Л. В.
С
3 Теорія соціального маркетингу
2017
Вілкова О. Ю.
С
3 Технології Інтернет досліджень
2017
Сидоров М. В.
СТ
3 Технології дослідження медіа
2017
Чудовська І. А.
СТ
3 Технології роботи з персоналом
2017
Туленков М. В.
С
3 Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні
2017
Олійник О. В.
С
4 Інструментарій соціологічного опитування
2014
Олійник О. В.
С
4 Історія та теорія гендерних досліджень
2017
Червінська Т. Г.
С
4 Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру
2017
Малес Л. В.
С
4 Використання електронних архівів соціальних даних
2017
Горбачик А. П.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Сидоров М. В.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Ковтуненко Е. С.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Середа О. С.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Олійник О. В.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Савельєв Ю. Б.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Юзва Л. Л.
С
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації
2017
Ковальська Є. В.
С
4 Географічний аналіз соціальних систем
2017
С
4 Етносоціологія та соціологія релігії
2017
Аза Л. О.
С
4 Маркетингові дослідження
2017
Ковтуненко Е. С.
С
4 Методи вимірювання соціальних показників
2017
Олійник О. В.
СТ
4 Організаційна культура
2017
Чепак В. В.
С
4 Оцінювання соціальних програм та проектів
2017
Мазурик О. В.
С
4 Порівняльні та панельні соціологічні дослідження
2017
Ковтуненко Е. С.
С
4 Постмодерні теорії нової мобільності
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ
4 Практикум з планування професійної кар’єри
2017
Туленков М. В.
С
4 Соціальна мобільність
2014
Кузьменко Т. М.
С
4 Соціальний захист та соціальне залучення
2016
Мазурик О. В.
С
4 Соціокультурні дослідження публічного простору
2017
Малес Л. В.
С
4 Соціологічні концепції Франкфуртської школи
2016
Червінська Т. Г.
С
4 Соціологічні методи маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
С
4 Соціологічні основи маркетингу та PR
2015
Набруско І. Ю.
С
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки
2016
Червінська Т. Г.
С
4 Соціологія вікових груп
2017
Бабенко С. С.
С
4 Соціологія вільного часу і стилів життя
2017
Цимбалюк Н. М.
С
4 Соціологія глобалізації
2017
Цимбал Т. В.
С
4 Соціологія дозвілля
2017
Цимбалюк Н. М.
С
4 Соціологія знання
2017
Соболевська М. О.
С
4 Соціологія знання
2017
Червінська Т. Г.
С
4 Соціологія конфлікту
2016
Жуков В. І.
С
4 Соціологія міста та села
2017
Тарабукін Ю. О.
С
4 Соціологія масових комунікацій
2017
Чудовська І. А.
С
4 Соціологія молоді
2016
Тарабукін Ю. О.
С
4 Соціологія науки
2014
Яковенко Ю. І.
С
СТ
4 Соціологія організацій та управління
2017
Чепак В. В.
С
4 Соціологія політики
2014
Боровський О. О.
С
4 Соціологія права
2016
Судаков В. І.
С
4 Соціологія соціальних змін
2016
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С
4 Соціологія соціальної роботи
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
4 Соціологія цінностей
2016
Ручка А. О.
С
4 Теорії соціального капіталу
2017
Мороз Є. О.
С
4 Теорія систем і системний аналіз
2017
Туленков М. В.
С
4 Теорія соціальних інститутів
2016
Яковенко Ю. І.
СТ
4 Технології управління територіальними спільнотами
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ
4 Тренінг з політичного лідерства
2017
Чудовська І. А.
СТ
5 Actual Problems of Current Sociology
2016
Бабенко С. С.
СТ
5 Actual Problems of Current Sociology
2016
Цимбал Т. В.
СТ
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
2017
Бабенко С. С.
СТ
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)
2017
Цимбал Т. В.
СТ
Г
5 Social Network Analysis
2017
Савельєв Ю. Б.
С
5 Європейські студії
2017
Бабенко С. С.
С
5 Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки
2017
Яковенко Ю. І.
С
5 Асистентська практика
2017
Малес Л. В.
Г
5 Гендер, клас, вік, нація: крос секційний аналіз
2017
Бабенко С. С.
Г
5 Гендер, тілесність та сексуальність
2017
Червінська Т. Г.
Г
5 Гендерна соціолінгвістика
2017
Малес Л. В.
Г
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2017
Соболевська М. О.
СТ
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках
2017
Соболевська М. О.
Г
5 Кількісні методи: багатовимірний аналіз (Quantitative methods: multivariate analysis)
2017
Сидоров М. В.
Г
5 Критична феміністична перспектива в сучасній соціології
2017
Малес Л. В.
С
СТ
Г
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології
2017
Савельєв Ю. Б.
С
5 Методика викладання соціології у вищій школі
2017
Малес Л. В.
С
СТ
Г
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей
2017
Куценко О. Д.
С
СТ
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2017
Цимбалюк Н. М.
СТ
5 Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С
5 Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології
2017
Судаков В. І.
С
СТ
Г
5 Новітні методи аналізу даних в соціології
2017
Горбачик А. П.
Г
5 Оціночні дослідження в соціології
2017
Мазурик О. В.
С
5 Підготовка наукових текстів (англійською мовою)
2017
С
5 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність
2017
С
СТ
5 Професійна та корпоративна етика
2017
Цимбалюк Н. М.
С
5 Психологія вищої школи
2017
Г
5 Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні
2017
Фостер (Камінська) Л. Ф.
С
5 Соціальна політика та якість життя
2017
Жуков В. І.
СТ
5 Соціологія нової Європи
2017
Ковтуненко Е. С.
С
СТ
5 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень
2017
Ковтуненко Е. С.
СТ
5 Теорія соціальних технологій
2017
Судаков В. І.
С
5 Теорія соціальних технологій
2017
Судаков В. І.
Г
5 Технології написання наукових текстів
2017
Малес Л. В.
СТ
5 Технології підготовки текстів
2017
Малес Л. В.
Г
5 Феміністична критика класичної соціальної теорії
2017
Червінська Т. Г.
Г
6 Gender expertise and gender audit
2017
Бабенко С. С.
Г
6 Gender order transformation in post-socialist Ukraine and Еurope
2017
Малес Л. В.
Г
6 Gendered education
2017
Бабенко С. С.
С
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки)
2017
Бабенко С. С.
Г
6 Sociology of gender
2017
Бабенко С. С.
С
6 Аналіз емпіричних даних у середовищі R
2017
Сидоров М. В.
Г
6 Біографічний метод в гендерних дослідженнях
2017
Юзва Л. Л.
СТ
6 Виробнича практика
2017
Боровський О. О.
С
6 Виробнича практика
2017
Набруско І. Ю.
Г
6 Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit)
2017
Малес Л. В.
Г
6 Гендерний аналіз мас-медіа
2017
Г
6 Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (Gendered life course and life success)
2017
Бабенко С. С.
С
СТ
6 Дизайн дослідження
2017
Савельєв Ю. Б.
С
6 Дослідницькі парадигми у соціальних науках
2017
Савельєв Ю. Б.
С
6 Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар)
2017
Яковенко Ю. І.
С
6 Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар)
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар)
2017
Яковенко Ю. І.
С
6 Математичні основи аналізу соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С
6 Менеджмент соціальної сфери
2017
Мазурик О. В.
С
6 Мережевий підхід в соціології
2017
Савельєв Ю. Б.
С
6 Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)
2017
Савельєв Ю. Б.
С
6 Методологія та організація маркетингових досліджень
2017
Вілкова О. Ю.
С
6 Моделі соціально-культурної політики
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів
2017
Сидоров М. В.
С
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії
2017
Соболевська М. О.
Г
6 Психологічне консультування
2017
С
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології
2017
Соболевська М. О.
СТ
6 Соціальні технології PR та іміджмейкінгу
2017
Петренко-Лисак А. О.
СТ
6 Соціальні технології в бізнесі
2017
Чудовська І. А.
СТ
6 Соціальні технології в бізнесі
2017
Набруско І. Ю.
СТ
6 Соціальні технології в громадському секторі
2017
Фостер (Камінська) Л. Ф.
СТ
6 Соціальні технології в політиці
2017
Куценко О. Д.
СТ
6 Соціальні технології в політиці
2017
Боровський О. О.
СТ
6 Соціальні технології в рекламі
2017
Набруско І. Ю.
СТ
6 Соціальні технології в рекламі
2017
Чудовська І. А.
СТ
6 Соціальні технології в рекламі
2017
Юзва Л. Л.
СТ
6 Соціальні технології в соціальній політиці
2017
Жуков В. І.
СТ
6 Соціальні технології маркетингу
2017
Набруско І. Ю.
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Боровський О. О.
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Туленков М. В.
СТ
6 Соціальні технології управління та адміністрування
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціальна експертиза та аудит
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціальна феноменологія
2017
Злобіна О. Г.
С
6 Соціальне управління людськими ресурсами
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціально-культурне прогнозування
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку
2017
Цимбал Т. В.
С
6 Соціологічні теорії масової комунікації
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Соціологічні теорії соціального порядку
2017
Соболевська М. О.
С
6 Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Соціологічне забезпечення політичних кампаній Z
2016
Боровський О. О.
С
6 Соціологічне забезпечення управління та прийняття рішень
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціологічне оцінювання політичного режиму
2017
Куценко О. Д.
С
6 Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар)
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг
2017
Набруско І. Ю.
Г
6 Соціологічний супровід соціальних проектів
2017
Юзва Л. Л.
С
6 Соціологія безперервної освіти
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Соціологія бізнес комунікацій
2017
Чудовська І. А.
С
6 Соціологія вільного часу і дозвілля
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Соціологія влади
2017
Тарабукін Ю. О.
Г
6 Соціологія гендеру
2017
Бабенко С. С.
С
6 Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості
2017
Жуков В. І.
С
6 Соціологія міжнародних відносин
2017
Тарабукін Ю. О.
С
6 Соціологія маркетингу
2017
Чепак В. В.
Г
6 Соціологія маскулінності та чоловічі дослідження (Sociology of masculinity and men’s studies)
2017
Червінська Т. Г.
С
6 Соціологія медицини та охорони здоров’я
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Соціологія мови
2017
Яковенко Ю. І.
С
6 Соціологія організаційної взаємодії
2017
Туленков М. В.
С
6 Соціологія політичних комунікацій
2017
Боровський О. О.
С
6 Соціологія політичного лідерства
2017
Мазурик О. В.
С
6 Соціологія політичного маркетингу
2017
Набруско І. Ю.
С
6 Соціологія посередництва та регулювання конфліктів
2017
Жуков В. І.
С
6 Соціологія постмодерну
2017
Малес Л. В.
С
6 Соціологія релігії
2017
Аза Л. О.
С
6 Соціологія релігійних та міграційних процесів
2017
Аза Л. О.
С
6 Соціологія ринку
2017
Тарабукін Ю. О.
С
6 Соціологія символу
2017
Яковенко Ю. І.
С
6 Соціологія соціальної роботи
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Соціологія спорту
2017
Цимбалюк Н. М.
С
6 Сучасні методи аналізу текстів
2017
Юзва Л. Л.
С
6 Сучасні теорії політики і влади
2017
Куценко О. Д.
С
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)
2017
Соболевська М. О.
С
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності
2017
Малес Л. В.
С
6 Теорія соціальної дії та практичної раціональності
2017
Соболевська М. О.
С
6 Теорія соціального управління
2017
Туленков М. В.
С
6 Теорія соціокультурних комунікацій
2017
Соболевська М. О.
С
6 Теорія та методи аналізу причинності в соціології
2017
Горбачик А. П.
С
6 Теорія управлінських рішень
2017
Петренко-Лисак А. О.
С
6 Теорія управлінських рішень
2017
Туленков М. В.
С
6 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях
2017
Олійник О. В.
Г
6 Якісні методи в гендерних дослідженнях
2017
Юзва Л. Л.
PhDS
8 Академічне письмо / Academic writing
2017
8 Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням Тарабукін Ю. О.
8 Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням Яковенко Ю. І.

Дисципліни на інших факультетах

міжнародні відносини
Соціологія Тарабукін Ю. О.
політологія
Соціологія Тарабукін Ю. О.
міжнародний бізнес
Соціологія міжнародного бізнесу Тарабукін Ю. О.
1
міжнародна економіка, економічна кібернетика
Порівняльні дослідження європейських суспільств Бабенко С. С.
1
військова економіка
Соціологія Жуков В. І.
1
журналістика
Соціологія Чепак В. В.
1
прикладна статистика (економіка)
Соціологія Фостер (Камінська) Л. Ф.
1
зв’язки з громадськістю
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
видавнича справа та редагування
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
медіа-комунікації
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
реклама
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
1
економіка
Українське суспільство у соціологічних вимірах Куценко О. Д.
2
соціальна журналістика
Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства Бабенко С. С.
2
журналістика
Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства Бабенко С. С.
2
соціологія
Соціальна статистика та демографія Z
2
соціальна журналістика
Соціальна структура та нерівності в суспільстві Бабенко С. С.
2
Екологія, Технології медичної діагностики та лікування
Соціально-політичні студії Вілкова О. Ю.
2
релігієзнавство
Соціологія Черних Г. А.
2
культурологія
Соціологія Тарабукін Ю. О.
2
Філософія
Соціологія Черних Г. А.
2
міжнародний бізнес
Соціологія Тарабукін Ю. О.
2
картографія
Соціологія Аза Л. О.
2
політологія
Соціологія Черних Г. А.
2
соціальна робота
Соціологія Набруско І. Ю.
2
фінанси та кредит
Соціологія Набруско І. Ю.
3
журналістика
Повсякденність та стилі життя Цимбалюк Н. М.
3
класична філологія
Соціально-політичні студії Фостер (Камінська) Л. Ф.
3
хімія
Соціоекологія Петренко-Лисак А. О.
3
переклад, філологія
Соціологія Вілкова О. Ю.
3
право
Соціологія Червінська Т. Г.
3
право
Соціологія Барматова С. П.
3
міжнародна інформація
Соціологія Тарабукін Ю. О.
3
статистика
Соціологія Набруско І. Ю.
3
психології
Соціологія Кузьменко Т. М.
3
видавнича справа та редагування
Соціологія Боровський О. О.
3
міжнародна економіка
Соціологія Тарабукін Ю. О.
3
географія (заочно)
Соціологія Фостер (Камінська) Л. Ф.
3
біологія
Соціологія Чепак В. В.
3
іноземна філологія
Соціологія Вілкова О. Ю.
3
журналістика
Соціологія політики Боровський О. О.
3
журналістика
Соціологія економічних відносин Набруско І. Ю.
3
журналістика
Соціологія політики Мазурик О. В.
3
політологія
Социология (рос) Чепак В. В.
4
культурологія
Багатовимірність культурного простору Тарабукін Ю. О.
4
культорологія
Основи піардіяльності Петренко-Лисак А. О.
4
соціальна журналістика
Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення Бабенко С. С.
4
журналістика
Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення Бабенко С. С.
4
політологія, заочне
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Ковтуненко Е. С.
4
політологія
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Олійник О. В.
4
журналістика
Соціологічні показники суспільного розвитку Фостер (Камінська) Л. Ф.
4
політологія
Соціологічна практика Олійник О. В.
4
комп'ютерна інженерія
Соціологія Жуков В. І.
4
радіофізика
Соціологія Набруско І. Ю.
4
біологія (заочно)
Соціологія Чепак В. В.
4
хімія
Соціологія Ковтуненко Е. С.
4
геоінформаційні системи
Соціологія Набруско І. Ю.
4
політологія (заочно)
Соціологія Сапєлкіна О. В.
4
українська мова і література, російська мова і література
Соціологія Черних Г. А.
4
правознавство
Соціологія організацій Чепак В. В.
4
політологія (заочно)
Соціологія політики Боровський О. О.
4
політологія
Соціологія політики Боровський О. О.
4
програмна інженерія
Соціологія управління Туленков М. В.
5
соціологія
Академічне письмо (Academic writing)
5
фінанси та кредит
Економічна соціологія Набруско І. Ю.
5
політологія, заочне
Соціологічні методи дослідження політичних процесів Ковтуненко Е. С.
5
журналістика (заочн)
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
6
соціальна робота
Історія та теорія гендерних досліджень Малес Л. В.
6
медіакомунікації
Соціологія громадської думки Петренко-Лисак А. О.
6
соціологія
Технології ділового спілкування
7
соціальна інформатика
Побудова соціальних показників Олійник О. В.
7
державна служба (заочно)
Соціальна інфраструктура та комунальне забезпечення регіонів Боровський О. О.
7
журналістика
Соціологія громадської думки Тарабукін Ю. О.
7
журналістика
Статистичні методи досліджень у галузі соціальних комунікацій Сапєлкіна О. В.