Бакaлаврат. ОП "Соціологія"

2
2 Історія соціології в Україні Мороз Є. О.
2 Методи аналізу соціологічних даних Горбачик А. П.
2 Організація роботи соціологічної служби Z Юзва Л. Л.
2 Соціальна статистика та демографія Z Курило І. О.
2 Соціологія громадської думки Чудовська І. А.
2 Соціологія громадської думки Тарабукін Ю. О.
2 Соціологія довкілля Вілкова О. Ю.
2 Соціологія праці та зайнятості Жуков В. І.
2 Соціологія сім'ї та особистості Аза Л. О.
2 Теорія соціалізації Z Ручка А. О.
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
2 Інструментарій соціологічного опитування Олійник О. В.
2 Організація та методи вибіркового дослідження в соціології Горбачик А. П.
2 Практикум з методів збору соціологічних даних Олійник О. В.
2 Проектування соціологічного дослідження Z Савельєв Ю. Б.
БС: "Соціальні комунікації"
2 Соціологія соціальних груп Мороз Є. О.
2 Сучасні теорії соціальної комунікації Соболевська М. О.
БС: "Соціальна експертиза та аудит"
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
2 Основи соціального менеджменту Туленков М. В.
2 Основи соціального менеджменту Туленков М. В.
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
2 Теорія організації Туленков М. В.
2 Теорія соціальних інститутів Яковенко Ю. І.
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації Мороз Є. О.
2 Соціологія простору Петренко-Лисак А. О.
3
3 Методологія соціологічного дослідження Горбачик А. П.
3 Оцінювання соціальних програм та проектів Мазурик О. В.
3 Соціальна структура суспільства Куценко О. Д.
3 Соціологія девіантної поведінки Червінська Т. Г.
3 Соціологія економіки Туленков М. В.
3 Соціологія етнічних процесів та міграції Аза Л. О.
3 Соціологія освіти Вілкова О. Ю.
3 Соціологія освіти Чепак В. В.
3 Сучасні соціологічні теорії Соболевська М. О.
3 Сучасні соціологічні теорії Цимбал Т. В.
3 Сучасні соціологічні теорії Малес Л. В.
3 Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні Олійник О. В.
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
3 Емпіричні контент-аналітичні дослідження Юзва Л. Л.
3 Підготовка та презентація результатів дослідження Юзва Л. Л.
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях Судаков В. І.
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях Соболевська М. О.
3 Технології Інтернет досліджень Сидоров М. В.
БС: "Соціальні комунікації"
3 Соціологія брендінгу Вілкова О. Ю.
3 Соціологія гендеру Вілкова О. Ю.
3 Соціологія повсякденності Соболевська М. О.
БС: "Соціальна експертиза та аудит"
БС: "Соціальні комунікації"
3 Соціологія соціальної роботи Петренко-Лисак А. О.
3 Соціологія соціальної роботи Петренко-Лисак А. О.
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
3 Соціологія підприємництва Туленков М. В.
4
4 Інструментарій соціологічного опитування Олійник О. В.
4 Історія та теорії гендерних досліджень Z Червінська Т. Г.
4 Етносоціологія та соціологія релігії Аза Л. О.
4 Методи автоматичної класифікації в соціологічних дослідженнях Z Сидоров М. В.
4 Оцінювання соціальних програм та проектів Мазурик О. В.
4 Соціальна мобільність Кузьменко Т. М.
4 Соціальний захист та соціальне залучення Мазурик О. В.
4 Соціологічні концепції Франкфуртської школи Червінська Т. Г.
4 Соціологічні основи маркетингу та PR Набруско І. Ю.
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки Червінська Т. Г.
4 Соціологія вікових груп Бабенко С. С.
4 Соціологія вільного часу і стилів життя Цимбалюк Н. М.
4 Соціологія дозвілля Цимбалюк Н. М.
4 Соціологія знання Соболевська М. О.
4 Соціологія знання Червінська Т. Г.
4 Соціологія конфлікту Жуков В. І.
4 Соціологія міста та села Тарабукін Ю. О.
4 Соціологія масових комунікацій Чудовська І. А.
4 Соціологія молоді Тарабукін Ю. О.
4 Соціологія науки Яковенко Ю. І.
4 Соціологія організацій Чепак В. В.
4 Соціологія організацій та управління Чепак В. В.
4 Соціологія повсякденності Малес Л. В.
4 Соціологія політики Боровський О. О.
4 Соціологія права Судаков В. І.
4 Соціологія соціальних змін Фостер (Камінська) Л. Ф.
4 Соціологія цінностей Ручка А. О.
4 Теорія соціальних інститутів Яковенко Ю. І.
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
4 Методи вимірювання соціальних показників Z Олійник О. В.
4 Порівняльні та панельні соціологічні дослідження Z Ковтуненко Е. С.
4 Технології Інтернет досліджень Сидоров М. В.