Бакалаврат. ОП "Соціальні технології"

3
3 Соціальна структура суспільства Куценко О. Д.
БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"
3 Технології роботи з персоналом Туленков М. В.