Поступающим

Видеопрезентация факультета

Для абитуриентов

Приемная комиссия Информация для поступающего

Правила прийому Інформація для вступу до бакалаврату

Інформація для вступу бакалаврів соціології до магістратури

Інформація для вступу бакалаврів будь-яких спеціальностей до магістратури

Магистрам

Программа вступительного экзамена на РУССКОМ языке для поступающих иностранцев на обучение по ОУ "магистр" по специальности 054 - "социология" образовательные программы "социология", "социальные технологии" и "гендерные студии" для поступающих на основании степени бакалавр

Програма вступного випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" освітні програми "соцiологiя" "соцiальні технології" та "гендерні студії" для вступників на основі ступеня бакалавр

Програми додаткового випробування

Програма додаткового випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" для вступників на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншим напрямом підготовки

Зразки завдань

Зразок завдання вступного випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя"

Зразок завдання додаткового випробування на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" для вступників на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншим напрямом підготовки

Програми для вступників-іноземців

Програма вступного випробування УКРАЇНСЬКОЮ для вступників-іноземців на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" освітні програми "соцiологiя", "соціальні технології" та "гендерні студії" для вступників на основі ступеня бакалавр

Program of admission examination in English for foreigners for foreign applicants with Bachelor’s degree) for specialty field 054 "Sociology" the educational programs "Sociology", "Social Technology" and "Gender Studies"

Программа вступительного экзамена на РУССКОМ языке для поступающих иностранцев на обучение по ОУ "магистр" по специальности 054 - "социология" образовательные программы "социология", "социальные технологии" и "гендерные студии" для поступающих на основании степени бакалавр

Графік консультацій та іспитів для вступників на ОР магістр

Аспірантам

Порядок прийому та організація роботи в аспірантурі університету

Правила прийому до аспірантури та ад’юнктури

Вступ до аспірантури на факультет соціології

Докторантам

Порядок прийому та організація роботи в докторантурі університету

Умови вступу до докторантури

Вступ до докторантури на факультет соціології

Зразки основних документів для вступу до докторантури

Зразок заяви до участі в конкурсі для вступу до докторантури

Зразок варіанта довідки про середньомісячну заробітну плату

Зразок списку наукових та навчально-методичних праць

Зразок клопотання на зарахування до докторантури

На факультеті соціології працюють нові, унікальні для України освітні програми

"Соціологія" (ОР «Бакалавр» та ОР«Магістр»)
"Соціальні технології" (ОР «Бакалавр»
 та ОР«Магістр»)
"Гендерні студії" (ОР «Магістр»)

Тепер у Вас є вибір.

  • Якщо Ви бачите себе висококваліфікованим аналітиком у дослідницькому центрі, керівником проектів, академічним вченим або викладачем у ВНЗ тоді Ваш шлях лежить на програму "Соціологія"
  • Якщо ж Вам більше до вподоби практична діяльність в галузі маркетингу, зв'язків із громадськістю, політичного консалтингу, соціального менеджменту або досліджень медіа та Інтернету, то Вас зацікавить програма "Соціальні технології"
  • Успішне опанування програмою “Гендерні студії” забезпечує набуття фахових компетенцій як до наукової роботи, так і до професійної зайнятості з широким спектром можливостей: соціологічні та гендерні дослідження, управління персоналом, зв’язки з громадськістю, масові комунікації, соціальна політика, державна служба, діяльність міжнародних та громадських організацій тощо. Дана програма також надає можливість отримання подвійного диплому - магістра наук з соціальних досліджень гендеру з професійною кваліфікацією з соціології в Лундському університеті (Швеція)

Але на будь-якій з трьох програм факультету соціології Ви навчитеся по іншому дивитися на оточуюче життя, розуміти та навіть передбачати поведінку великих груп людей, аналізувати розвиток суспільства.

Ви ще побачите, як в світі після технологій біологічних почнуть панувати технології соціальні!