Кафедра теории и истории социологии

Комната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Электронная почта

tis@soc.univ.kiev.ua

У 1979 р. в Київському університеті однією з перших в Україні була створена кафедра соціології. В 1991 р. після створення факультету соціології та психології кафедра була реорганізована в кафедру теорії та історії соціології.

Викладачі кафедри читають на факультеті навчальні курси з історії світової та вітчизняної соціології, теоретичної та загальної соціології, методики викладання соціології, соціології культури, а також ряд спецкурсів: загальна соціологічна теорія, пізнавальні технології в соціології, спеціальні соціологічні теорії, новітні соціологічні теорії, ретроспективна соціологія та ін.

Серед підготовлених викладачами кафедри підручників та навчальних посібників можна назвати відомий в Україні посібник професорів Захарченка М.В. та Погорілого О.І. "Історія соціології: від античності до початку ХХ століття". Багатьом допомагає у вивченні української соціології книги Захарченка М.В. та інших авторів "Соціологічна думка України", "Соціологія. Матеріали до лекційного курсу".

Кафедра забезпечує педагогічну практику студентів. Вона є базою підготовки аспірантів, що навчаються за спеціальністю "історія і теорія соціології".

Учебные дисциплины

1 Вступление к специальности соціологія
1 История социологии 2 соціологія
1 Вступ до спеціальності: соціологія та соціальні технології соціологія
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
1 История социологии 1 соціологія
1 Вступление к специальности соціологія
2 Социальная антропология социология
2 Современная социологическая теория соціологія
2 Современная социологическая теория соціологія
2 Общая социологическая теория социология
2 Сучасні теорії соціальної комунікації соціологія
2 История социологии в Украине социология
2 Історія соціології 1 соціологія
3 Научный статус социологических теорий социология
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 История и теория гендерных исследований социология
3 Sociology of daily routine соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
3 Социология повседневности социология
3 Історія соціології 1 соціологія
3 Сучасні соціологічні теорії соціологія
4 Макросоциологических основы теории антропосоциогенеза соціологія
4 Современные социологические теории социология
4 Социология права социология
4 Исследование девиантного поведения и социального контроля в теоретической социологии XX века социология
4 Теория социальных технологий социология
4 Методика преподавания социологии социология
4 Социология знания социология
4 Теория социокультурного анализа социология
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки соціологія
4 Специальные социологические теории социология
4 Социология знания социология
5 Теорія соціальних технологій соціологія
5 Теории социокультурных и гендерных идентичностей социология
5 Методика преподавания социологии в высшей школе соціологія
5 Современные теории конфликта социология
5 Новейшие концептуальные стратегии в теоретической социологии социология
6 Социолингвистические теории в социологии постмодерна социология
6 Современные теории конфликта социология
6 Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
6 Социологические теории глобализации социология
6 Методика преподавания социологии в высшей школе социология
6 Теорія соціальної дії та практичної раціональності соціологія
6 Социология постмодерна социология
6 Теории социокультурной и гендерной идентичности соціологія
6 Неофункционалистские и постструктуралистские социологические теории социология
6 Социальная феноменология социология
6 Рефлексивные процессы в современной социологической теории социология
7 Социологические концепции Франкфуртской школы социология
7 Социологические теории общества социология
3 Социология право
6 История и теория гендерных исследований социальная работа