Kozhekina Lyudmyla Yuriivna

Academic degree

Сandidate of sociological sciences

Academic title

-

Department

Position

The expert sociologist of the first category

Phone

22-49, 521-32-99

Room

507а

Email

-

Scientific interests

Соціологія соціальних змін, політична соціологія, соціологія особистості

Education

2014 - кандидатська дисертація на тему: “Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві”
2012 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, аспірантура
2008 – Міжрегіональна Академія управління персоналом, Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва, магістратура

Publications

1. Кожекіна Л.Ю. Порівняльна характеристика основних теоретичних підходів до проблеми політичної соціалізації // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Фенікс, 2010. – Вип. 10. – С.50-57.
2. Кожекіна Л.Ю. Політична соціалізація як суб`єкт-суб`єктний процес: теоретичні підходи до періодизації // Вісник НТУ України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб.Наук.праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2010. – №4(8). – С.22-27.
3. Кожекіна Л.Ю. Особливості трактування поняття «соціалізація» у соціально-гуманітарних науках // Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка. Соціологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010.–Вип.1-2.–С. 98-101.
4. Кожекіна Л.Ю. Характеристика основних підходів та напрямів дослідження феномену політичної соціалізації в умовах сучасних структурних змін // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Фенікс, 2011. – Вип. 12. – С.92-99.
5. Кожекіна Л.Ю. Перспективи застосування концепції конструктивістського структуралізму П.Бурдьє до дослідження процесу політичної соціалізації в умовах перехідного суспільства // Науковий журнал «Український соціум». – Київ, 2011. – №3(38). – С.45-52.
6. Кожекіна Л.Ю. Інституціональні зміни в політичній системі пострадянського суспільства України як чинник ресоціалізації «середнього» покоління // Науковий журнал «Український соціум».–Київ, 2013.–№1(44).– С.63-74.
7. Кожекина Л.Ю. Тенденции политической ресоциализации «среднего» поколения в постсоветском украинском обществе // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – М.: ВЦИОМ, 2014. – №2(120). – С.199-210.