Grynchuk Alla Vasylivna

Academic degree

-

Academic title

-

Department

Phone

259-70-59, 22-96

Room

509

Email

GALLA@mail.univ.kiev.ua

Work dates

до 2018

Publications

Порівняльні міждержавні дослідження// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи –Харків.: ХДУ, 1997. №393. -С.209-212.

Основні принципи застосування порівняльного методу в дослідженні соціальних та політичних явищ// Вісник Соціологія. Психологія. Педагогіка. - К.- Видавничий центр "Київський університет", 1998. - Вип.6. - С.9-12

Компаративістські дослідження політичних культур//Соціальні технології. - К. - Запоріжжя: ЭТТА-ПРЕСС, 1998. - Вип.1. - С.96-102.

Соціологія конфлікту: Робоча програма для студентів спеціальності 7.040201 “Соціологія” –К.: ДАКККіМ, 2002. -18с.

Соціологія політики. Програма спецкурсу для студентів спеціальності 7.040201. “Соціологія” – К.: ДАКККіМ, 2002. – 19 с. (у співавторстві з Яковенко Ю.І.)