Department of Social Structures and Social Relations

Room

509

Phone

521-33-40, 63-40

Email

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедра створена у 2007 році на базі кафедри загальної соціології.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців (на рівнях бакалаврату, магістратури, аспірантури та докторантури) по спеціальності «соціологія» та спеціалізацію, пов’язану з професійним знанням та дослідницькими навичками вивчення структурних рис суспільства, їх зміни та відповідних соціальних проблем. Особлива увага надається соціологічному знанню про структури і фактори соціальних нерівностей (класові, статусні, етнічні, гендерні, культурні тощо), соціальні відносини в економічній, трудовій, освітній та культурній сферах життя. Спеціальний фокус присвячений проблематиці сучасних соціальних змін, в тому числі постсоціалістичних трансформацій і змін моделей соціальної стратифікації.

Courses

1 Sociology of advertisement соціологія
1 Introduction to the specialty: sociology and social technologies соціологія
1 Social problems of modern society соціологія
1 Sociological dimension of civil society соціологія
1 Introduction to university studies соціологія
1 Sociology of culture and leisure соціологія
1 Introduction to university studies соціологія
1 General sociology соціологія
2 Sociology of consumption соціологія
2 Fundamentals of Social Management соціологія
2 Sociology of Economics and Marketing соціологія
2 Fundamentals of Social Management соціологія
2 Sociology of family and personality соціологія
2 Sociology of Labor and Employment sociology
3 Evaluation of sociological programms and projects sociology
3 Sociology of ethnic processes and migration соціологія
3 Social structure of society sociology
3 Social structure of society соціологія
4 Sociology of free time and life styles соціологія
4 Sociology of family and upbringing sociology
4 Social protection and social inclusion соціологія
4 Social mobility sociology
4 Sociology of leisure соціологія
4 Sociological bases of marketing and PR соціологія
4 Sociology of age groups соціологія
4 Sociology of conflict соціологія
4 Sociology of social changes sociology
4 Assessment of social programs and projects соціологія
4 Ethno-sociology and sociology of religion соціологія
5 Methodology of Research of Social Inequality sociology
5 Actual Problems of Current Sociology соціологія
5 Methodology and organization of scientific research with the basics of intellectual property соціологія
5 Social policy and quality of life соціологія
5 European studies соціологія
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) соціологія
5 Methodology of Research of Social Inequality соціологія
5 Professional and corporate ethics соціологія
5 Teaching practice соціологія
6 Social technologies in politics соціологія
6 Gender expertise and gender audit соціологія
6 Sociology of religion sociology
6 Sociology of masculinity and men’s studies соціологія
6 Social Technology of Advertisment соціологія
6 Social Structure, Stratification and Mobility (MA research seminar) соціологія
6 Social Management and Administration Technologies соціологія
6 Sociology of gender соціологія
6 Social Technologies of Marketing соціологія
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
6 Gendered education соціологія
6 Sociology of leisure and entertainment sociology
6 Social Technologies in the Public Sector соціологія
6 Social Technologies in Business соціологія
1 Ukrainian society in sociological dimensions economy
1 Sociology прикладна статистика (економіка)
1 Comparative studies of European societies міжнародна економіка, економічна кібернетика
1 Sociology military economics
2 Sociology cartography
2 Social Problems and Challenges of Modern Society social journalism
2 Sociology social work
2 Sociology finances and credits
3 Sociology geography (in absentia)
3 Sociology politology
3 Sociology of economic relations журналістика
3 Sociology psychology
3 Sociology statistics
3 Socio-political studios класична філологія
4 Sociology geoinformation systems
4 Sociology radiophysics
4 Sociology computer engeneering
5 Economic sociology finances and credits
6 Topical enquiry sociology